Jenei Gyula honlapja

Előbb ember vagyok

Vissza a listához

2009-03-08
Látom, hogy valamelyik közösségi oldalon cigányozik egy fiatalember. Az iskolás gyerekét fellökte annak barna bőrű osztálytársa. Így: barna bőrű. Most már elege van ebből a népségből, írja. A dolog érdekessége, hogy a fiatalember maga is cigány. Nemigen látszik rajta. Legfeljebb kicsit. De letagadhatná. Tisztességes, rendes személy, van jó szakmája, dolgozik. Nem tudom, az iskolás gyereke mit tud a származásáról. Nyilván rajta sem látszik.
            Normális társadalomban ez persze mindegy is. Legfeljebb számon tartja saját magáról, vagy tudnak róla a rokonok, a környezete, hogy mondjuk a felmenői között vannak cigányok, szlovákok, bolgárok, örmények, bunyevácok, esetleg svábok. Legfeljebb más szava is van egy ételre, őrizget valami poros, hideglelős vagy meseszerű történetet a régi időkből. Amit örökölt.
            Normális országban. De nem is tudom, létezik-e normális ország. Simonyi Imrétől hallottam egy gyulai fiúról, akinek zsidó szülei katolizáltak, s úgy rendezték az életüket, hogy a gyerekük nem is tudott a származásáról. És a környezete se súgta meg neki, lehet, nem is nagyon tudta, esetleg várost, lakóhelyet is váltott a család, már nem emlékszem pontosan a történetre, csak arra, hogy ez a zsidó származású katolikus fiatalember ludovikás lett – és antiszemita. S eljött az idő, amikor a jó kiállású tiszti iskolásnak igazolnia kellett a származását. Akkor tudta meg, hogy bizony ő is zsidó. És akiket gyűlölt, nos, hogy ő is közéjük tartozik.
            A Kárpát-medence huzatos hely. Jönnek, mennek a népek. Keverednek. Keverednek a történetek. A nyolcvanas évek közepén a lőcsei templomban öreg nénivel beszélgettünk. A fia pap volt, akkor éppen Rómában tartózkodott. Barátommal szóval tartották egymást, s közben idős anyókák mentek el mellettünk, s a mi öregasszonyunk egyiknek magyarul, másiknak szlovákul, harmadiknak németül köszönt. Kérdeztük, ő tulajdonképpen melyik náció tagja. Ránk nézett, és azt felelte: szepességi vagyok.
            Amikor nemzetek, nemzetiségiek gyalázzák, becsmérlik egymást, gyakran eszembe jut a nénike. Nem emlékszem már az arcára, a templomra sem igazán, pedig azóta máskor is megfordultam ott, de a mondat a fülembe cseng. Szepességi vagyok. Cipszer, magyar, szlovák.
            Anyám kún volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az.
            Cigánynak néztek
? Rájuk hagytam. Kunnak? spanyolnak? kistatárnak? Metszett szemmel csak mosolyogtam: röpdösött bennem egy madárhad.
           
Húsz éve interjút készítettem egy magyar íróval, de nem írtam meg. Az az író, aki egyébként magyarosította a nevét, akkor azt állította, ő mindenekelőtt magyar, és csak utána ember. Ezen nagyon sokáig gondolkodtam. Még most is visszhangoznak bennem szavai. Pedig rögtön tudtam, nem lehet igaza Montesquieu-vel szemben, aki azt írta: előbb ember vagyok s csak azután francia, mert óhatatlanul ember vagyok, francia azonban csak véletlenszerűen.