Jenei Gyula honlapja

Robert Burns: A mesterkötény

Vissza a listához

Francos díszeket nem hordok;
Paszomány, sújtás, szalagok:
Viseljék királyok, lordok;
Rám mesterkötényt adjatok!

A tisztesség köténye ez,
A miénk, jó kőművesek!
Sodródhat bármilyen távol,
Aki e kötőt viseli,
A szerencse ahhoz pártol,
És tenyerére emeli.

Porló kavics a büszkeség,
A hatalom és a jólét,
Örvendjenek mások rajta.
Fölöttünk a testvériség
– Ahogy a régi rítus adja –
Azonképpen teljesedjék!

Az ének szóljon, zengjen most:
Segíts bennünket testvér-sors!
S a kötényt, ez ősi jelet,
Amit mester kőműves hord,
Magasztalják az emberek!

J.Gy. köszönetet mond a nyersfordításért BenedekSzabolcsnak