Jenei Gyula honlapja

Bistey András: A megnevezés költészete (Grafitnap)

Vissza az írásokhoz

Bistey András
A megnevezés költészete

Az öt ciklusba rendezett költemények, kevés kivétellel, olyan érzést kelthetnek az olvasóban, hogy egyetlen hosszú vers sorait olvassa. Jenei Gyula ugyanis ebben a könyvben a valóság igézetében mintegy birtokba veszi a világot, a tárgyak világát és az emlékekét is.
            Mintha a népmesék hőseként tekintene rá. A mesékben a megnevezés ugyanis a birtokbavétellel egyenlő, ha a népmesék hőse meg tudja nevezni, már le is győzte ellenfelét.
Jenei jó néhány versében nem történik más, mint tárgyak megnevezése. Ilyen például a néz című vers:
            egy vájdling
            zománca hiányos
            negyedelt paradicsommal tele
            egy gang
            õsztõl huzatos
            a cserepek alatt pókháló
            egy sámli
            nagyapai örökség
            egy kisszék
            Ilyen az ízek:
            a spájzban kalapács, turmixgép, reklámszatyor
            csírázó krumpli, liszt, kiló cukor, néhány
            félrohadt vöröshagyma, meztelen izzó, üres
            tojástartó, két kimaradt fehér csempe, kólás-
            flakon, olaj, bolti metélt...
           
Idézhetnénk az azonosítási kísérlet című verset, de más költemények egy-egy részletét is példaként.
            Természetesen a megnevezés csak a megismerés, a birtokbavétel első szakasza. A megnevezett tárgyak, a leírt táj elemei csak kiindulópontot adnak a továbbiakhoz. Amit megnevez, az nem önmagában érdekli, célja van vele, elindítja az emlékezés folyamatát.
            Ez a következő szint, amelyen lehetséges a múlt birtokba vétele. Múltat idéz a felsorolás, a tárgyakból és a helyzetekből ítélve legtöbbször a gyermekkor világát tárja elénk. Ilyen a ha mennek, a menetrend szerint, a tavaszi táj – és szinte vég nélkül sorolhatnánk a címeket.
            A múlt és jelen azonban nem válik el élesen. A versekben összemosódik a tegnap és a ma, a volt és a van, az idő időtlenné, viszonylagossá lesz.
            Néhány kivétellel (ezekről még lesz szó) Jenei Gyula kötete szabad verseket tartalmaz, s ezeket a szabad verseket egyetlen hosszú versként olvasva tűnik elő a költő igazi világa, a családi, baráti mikrokörnyezet, beleértve az embert körülvevő, szigorúan számba vett tárgyakat is. Ezekhez erős érzelmi szálak fűzik, mintegy a múltját és olykor a jelenét is tárgyiasítva.
Az így múlik el című vers mintapéldája lehet ennek a tárgyakba dermedt felidézett múltnak. Ez is felsorolással kezdődik, mint annyi más vers a kötetben.
            bak, keresztvágó
            szitál a fapor.
            a fűrész másik végét
            senki sem fogja
            akadozik,
            hajlik az acél, ahogy tolod.
            A vers ideje formálisan a jelen, de az egész már itt emlékezésszerű, majd még nyilvánvalóbbá válik, hogy a jelen idő a múltat takarja.
            a fűrészélű leveleket
            szőrös hernyók harapják.
            egyre rálépsz
            zöld vért enged a nyár.
            lavórban mosakvó gyermekkor,
            szúnyogok, békák, legyek.
            Ez a jelen időbe rejtett múltidézés Jenei verseinek gyakori sajátossága, s ez az egymásba olvadás teszi relatívvá az időt.
            A megnevezést olykor nemcsak tárgyakra, de helyzetekre is alkalmazza a költő, ilyenkor hagyományos (táj)leíró versek születnek, mint az „ősz”, amelyet teljes terjedelmében idézek:
            elengedik ágaikat
            a levelek, megered az eső
            ázott szagú, lucskos
            lesz a világ: az emberek,
            kutyák, házak -
            a délután, az este,
            s mind a napszakok.:
           
Ebben a versben a tájleírás hangulata túlmutat önmagán, néhány más esetben azonban a vers nem több önmagánál, a leírt szövegnél.
            Említettem, hogy van a kötetben néhány vers, amelyekben rímeket használ a költő, ilyen például a víztükör 1 és a víztükör 2, a farsang pedig szabályos szonett. Ez utóbbi véleményem szerint a kötet legjobb darabja, igazi, emlékezetes, az olvasóban tovább rezonáló vers. Ez azt bizonyítja, hogy Jenei Gyula költészetének hasznára válik a kötött versformák megkövetelte fegyelem. Megóvja attól, hogy prózai vagy bőbeszédű legyen.

EZREDVÉG, 2003/8